Nu händer det spännande saker! Med hjälp av min väninna som tolk hade jag ett Skype möte med ett bokförlag i Cali, Colombia angående min bok. Jag har haft en tanke på att jag vill publicera min bok Adoption, Låta Själen Läka i Colombia. Jag vill dela med mig av min historia och lyfta adoptionsdebatten. Men i ett större perspektiv vill jag att man uppmärksammar kvinnors ställning i samhället. Jag vet att man redan har börjat, de inhemska adoptionerna ökar samtidigt som de internationella minskar i Colombia, men faktum är om det hade funnits bättre ekonomiskt och socialt stöd för dessa kvinnor hade de aldrig behövt att adoptera bort sina barn. Vi behöver också våga prata, prata om skammen, skulden som många kvinnor lever med under kanske hela sitt liv. Det gjorde min biologiska mamma. Hon skämdes så för att lämnat bort sitt barn att hon aldrig vågade berätta för någon om mig.