Jag tänker på det här med identitet, alltså min självbild och hur jag uppfattar mig själv. Från att länge känt att jag saknat en egen identitet till att hittat den efter 35 år i mötet med min biologiska mamma till att nu inse att jag måste skapa en ny identitet tillsammans med min nya familj i Colombia. Ens identitet är inte bestående tänker jag. I mötet med min nya familj och med en ny kultur uppstår det en viss problematik där jag blir  någon som jag inte riktigt vet vem jag är. Problematiken kring pengar spelar roll och påverkar vår relation. Det går inte att blunda för utan något som man behöver hantera och prata om. Jag får en ofrivillig makt att genom pengar vara den som ska besluta om vem man ska hjälpa eller inte….Jag vet att jag inte behöver men jag vill. Det känns som det är min tur att ge tillbaka för allt gott jag fått i livet. Jag vet att det inte finns något rätt eller fel men jag vill inte att detta ska komma emellan vår relation som egentligen handlar om något annat. Jag gillar inte synen som finns på pengar idag, från att varit ett bytesmedel till att bli ett maktmedel som skapar så mycket orättvisa och krig. Jag får nu skapa mig en ny identitet om vem jag vill vara i många olika frågeställningar.