Annemone spa17194 med rullande

“Yogan är en väg att förstå vem du är och vad du mår bra av. I grund och botten handlar yoga om att förädla sin förmåga att vara uppmärksam och kunna ha sinnesnärvaro i livets alla situationer och skeenden. Yoga har som mål att skapa en ökad självkännedom och medvetenhet vilket leder till att man får större självinsikt och kan respektera och integreras i omgivningen och omvärlden utan att tappa fotfästet.”

Anemonespa

Det var inte så längesedan jag inte visste vem jag var….. En känsla infann sig ofta att jag stod utanför mig själv, att jag inte visste vad jag tyckte, värderade eller vad som var viktigt för mig. Jag lyssnade mer på vad omgivningen tyckte.

Idag leder och instruerar jag andra i bland annat Yin Yoga på vackra Anemonespa samt på ett gym. Min intentionen är att få andra att få kontakt med sig själva och vem de är. Där på mattan märker jag att det händer någonting, där på mattan där vi skalar av allt annat yttre, där på mattan där vi bara får vara oss själva tillsammans med vårt andetag utan krav på att prestera någonting. Jag kan nästan känna på energin som fylls i rummet, en energi som är så olik allt annat utanför yoga salen. Vi tillåts att bara få vara med oss själva för oss själva. Det är just där det händer….Yogan har varit ett verktyg för mig att leva i min essens, att ha kontakt med vem jag är, min själ och mina rötter.              
 Namaste <3