Idag hade jag en avstämning med förläggaren Gustavo Mauricio Garcia på förlaget Icono Editorial som gav ut min bok Adocion Dejar Senar El Alma. Försäljningen av min bok är liten. Colombia är en svår marknad att sälja böcker i, han säger att kulturen att läsa böcker är inte så stor. De som jag vill nå ut till varken läser eller har pengar att köpa min bok. Vi diskuterade olika vägar att fortsätta lyfta temat och få mer publicitet. Jag känner att jag ligger steget före kring temat och det kommer att ta tid att lyfta ett ämne som är kontroversiellt men samtidigt känner jag mig hoppfull. Jag vet att saker behöver gro och växa långsamt fram.