Ledarutveckling

Vårt huvudfokus ligger inom området för den individuella personliga utvecklingen och samspelet mellan människor. Därför har vi valt att jobba med ledarutveckling via kraftfulla metoder som skapar en signifikant effekt på människors motivation, kreativitet och organisationers måluppfyllelse.

 Vägen Upp

Vägen Upp® är ett beprövat svenskt utvecklingsprogram från Upway AB. Programmet vänder sig till ledare inom privat och offentlig sektor.

Syftet med programmet är att vara ett viktigt verktyg för personlig och professionell utveckling. Vår ambition är att arbeta med ett verktyg och en process som effektivt hjälper människor att utvecklas med bestående resultat för individ och verksamhet.
www.vägenupp.se

Vägen upp har ett samarbetsavtal med Sveriges Byggindustrier.

Läs mer i våra informationsblad om Vägen Upp för ledare samt medarbetare.

Winningtemp

Hur mår din organisation?

Winningtemp är en unik svensk innovation för dig som vill att din personal ska trivas, utvecklas och medverka till organisationens utveckling.

 

Se utveckling i realtid

Winningtemp tar temperaturen och ger en visuell bild på hur organisationen mår på individ-, grupp-, och verksamhetsnivå i realtid. Du får fram personalens upplevelse av ledarskap, meningsfullhet, kontroll och glädje i arbetet.

Med en tydlig helhetsbild av organisationens välmående kan du sedan agera proaktivt för att ta vara på spirande möjligheter och åtgärda eventuella problem.