Matchning

Synsättet vi vill sprida är att det handlar om att skapa meningsfullhet genom yrkeslivet- att bidra till att människor får ett arbete de trivs med, kan utvecklas i och vet att de kan prestera bra. Ju mer vi kan få jobbet att matcha personen desto mer motivation, engagemang, flow och livskvalitet. Vi jobbar med ett arbetspsykologogisk test som heter JobMatch Talent.  

 

JobMatch Talent

Ska du anställa, utveckla chefer eller medarbetare, ha medarbetarsamtal, coacha, karriärväxla eller sätta samman team är JobMatch Talent ett pedagogiskt och lättolkat testsystem. Med JobMatch får du en heltäckande bild av hur en person agerar och förhåller sig i olika arbetssituationer samt vilken kandidat som passar bäst för den tilltänkta rollen. Det smarta med JMT är att testet kan användas i hela organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

Vetenskaplig översikt

JobMatch Talent är det första testet i Sverige som granskats och certifierats av DNV, Det Norske Veritas, enligt EFPAs nya bedömningsmodell.  

Läs mer om DNV-GL.

Läs mer om EFPA.

Läs mer i informationsbladet Teamutveckling. För priser ladda ner vår prislista.